Slechthorendheid en consequenties voor werk

Mogelijkheden voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling

Door op 24-03-2017
 • 00Inleiding
 • 01Diagnostiek door de bedrijfsarts
 • 02Verwijzing
 • 03Diagnostiek bij een gespecialiseerd klinisch arbeidsgeneeskundig audiologisch centrum
 • 04Interventiemogelijkheden
 • 05Casus
 • 06Conclusies
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

De effecten van slechthorendheid op het werk kunnen door zowel werknemer, werkgever als behandelend artsen worden onderschat, waardoor diagnostiek en behandeling niet adequaat zijn. De meeste beroepen stellen eisen aan het gehoor. Is het niet vanwege de communicatie, dan is het wel vanwege geluidssignalen op de werkplek. Bij gehoorproblemen op het werk kan de eigen bedrijfsarts in het kader van de diagnostiek een medische anamnese en een werkanamnese afnemen, en zo mogelijk een toonaudiogram maken. Veel bedrijfsartsen hebben behoefte aan meer informatie over het omgaan met deze problematiek, reden om een gespecialiseerd klinisch arbeidsgeneeskundig centrum in te schakelen. Hier vindt uitgebreide multidisciplinaire diagnostiek plaats op audiologisch gebied en worden de gevolgen van de gehoorbeperking op het functioneren in kaart gebracht. Op basis hiervan worden interventiemogelijkheden besproken, die betrekking kunnen hebben op aanpassingen in de omgeving van de persoon, aan de persoon (audiologisch technisch) en in de persoon (psychosociaal).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Geelen, C.P.L.
Til, M.J. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 24 maart 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 1 - nummer 1 | Gehoor

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kunt u gehoorproblemen in het werk herkennen;
 • weet u welke diagnostische mogelijkheden een gespecialiseerd centrum voor gehoor en werk heeft;
 • weet u wanneer verwijzen naar zo’n centrum zinvol is;
 • kent u de interventiemogelijkheden bij gehoorproblemen in het werk.