Spoorveiligheidskeuringen en aandoeningen van een van beide ogen

Niet voldoen aan de oogheelkundige eisen en de functie toch blijven vervullen

Door op 18-12-2018

De spoorveiligheidskeuring is een voorbeeld van een vervoersgeneeskundige keuring en is aan wettelijke regels gebonden, zowel procedureel als inhoudelijk. Wanneer een keurling (net) niet voldoet aan de geschiktheidseisen, kan de keuringsarts een door de minister aangewezen arts-deskundige inschakelen. Bijvoorbeeld bij eenzijdige oogproblemen verricht de arts-deskundige, zo nodig samen met een oogarts, een expertise om voldoende objectieve onderbouwing te krijgen voor de verlening van ontheffing. Het advies wordt verstrekt aan de verwijzende keuringsarts.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bank, H.J.
Thema Klinische casus
Publicatie 18 december 2018
Editie Quintesse - Jaargang 7 - editie 4 - nummer 4 | Primaire preventie