Straling in arbeidssituaties

Door op 01-02-2024

Straling komt veelvuldig voor in de arbeidssituatie, zoals bij antenne-onderhoud, lasprocessen en niet-destructief onderzoek. Er zijn verschillende vormen van straling, maar bij blootstelling aan alle vormen van straling bestaat de kans op acute of chronische gezondheidseffecten. Bij niet-ioniserende straling is er vooral kans op schade aan ogen en huid. Voor ioniserende straling is er naast kans op uitwendige schade ook risico op inwendige schade, waaronder de ontwikkeling van kanker. Vanwege de gezondheidseffecten is het belangrijk dat de werkgever de blootstelling voorkomt of zoveel als mogelijk beperkt. In de wetgeving zijn daarom ook grenswaarden en dosislimieten vastgelegd. De regels voor het gebruik van niet-ioniserende straling staan in de arbeidsomstandighedenwetgeving. De regelgeving omtrent ioniserende straling staat in de kernenergiewetgeving.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sutmuller, M.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 1 februari 2024
Editie Quintesse - Jaargang 13 - editie 1 - Nummer 1 | Stralingsgeneeskunde