Strategisch coachen van de mentale inzetbaarheid

Deel 3: mentale duurzaamheid

Door op 01-06-2023

In dit derde artikel leest u welke energetische stoornissen er zijn en hoe de mentale duurzaamheid is te vergroten met het energetische model. Bedrijfs- en verzekeringsartsen hebben als taak de inzetbaarheid te beoordelen, te beschermen, te bewaken en te bevorderen van werknemers en uitkeringsgerechtigden die zich ziek hebben gemeld. Zij hebben, als het om mentale klachten gaat, niet alleen een syndromaal classificatiemodel nodig, zoals de DSM de FML of een inzetbaarheidsprofiel, maar ook een etiologisch diagnostisch model waarmee de oorzaken, het verloop en de prognose van mentale stoornissen duidelijk worden. Met een syndromale diagnose kan het recht worden vastgesteld op een behandeling of een uitkering. Met een etiologische diagnose kan een bedrijfsarts een plan van aanpak opstellen om de oorzaak te bestrijden en de in stand houdende factoren te verminderen om op die manier de prognose te verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kouwenhoven, M.
Thema Mentaal
Publicatie 1 juni 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 2 - Nummer 2 | Dood en werk