Suïcide en werk

Door op 01-02-2024
 • 00Inleiding
 • 01Definities en epidemiologie
 • 02Hoe ontstaat suïcidaliteit
 • 03Diagnostiek van suïcidaal gedrag
 • 04Interventies bedrijfsarts
 • 05Gesprekstechniek
 • 06Handelen na een suïcidepoging of daadwerkelijke suïcide
 • 07Conclusies
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Suïcidaal gedrag is niet zeldzaam en bedrijfs- en verzekeringsartsen worden regelmatig geconfronteerd met werknemers met suïcidale gedachten, en soms met suïcidepogingen of daadwerkelijke suïcide. Het is van belang suïcidaal gedrag te herkennen en adequaat te interveniëren. De interventie zal meestal bestaan uit het waarborgen dat goede hulpverlening op gang komt. Met name de bedrijfsarts heeft daarna ook de rol van medebegeleider en werkt daarbij samen met andere professionals in de zorg. In dit artikel gaan we in op het ontstaansmechanisme van suïcidaal gedrag en op de diagnostiek. Hierbij is van belang dat bedrijfsarts en verzekeringsarts zich bekwamen in de diagnostiek van psychiatrische aandoeningen en de rode vlaggen met betrekking tot suïciderisico kennen. Vervolgens bespreken we de interventiemogelijkheden van de bedrijfs- en verzekeringsarts.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Fenema, E.M. van
Spreeuwers, D.
Thema Psyche
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 februari 2024
Editie Quintesse - Jaargang 13 - editie 1 - Nummer 1 | Stralingsgeneeskunde

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • heeft u basisvaardigheden geleerd voor omgaan met suïcidaal gedrag:
 • kunt u suïciderisico herkennen en inschatten;
 • herkent u of er sprake is van een psychiatrische stoornis;
 • heeft u handvatten gekregen voor het zorgen voor veiligheid en waarborgen van continuïteit van zorg;
 • kunt u beoordelen of verwijzing naar/beoordeling door deskundige nodig is.