Systemische conflictbenadering bij een arbeidsconflict

Door op 30-08-2013

Binnen een arbeidsorganisatie komen regelmatig meningsverschillen voor. Dit is positief; ze kunnen de lucht klaren, zaken verhelderen en tot nieuwe energie leiden. Maar als er sprake is van een arbeidsconflict stagneert dit proces.
Een conflict is primair een zaak van het bedrijf zelf. Een conflict is geen ziekte, maar kan wel ziekmakend zijn. De ziekmelding en het verzuim die uit een conflict voortkomen, hebben een belangrijke signaalfunctie tijdens het spreekuur. De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten1 voorziet de bedrijfsarts van te ondernemen stappen, al of niet met inzet van derden. In deze bijdrage wordt een casus behandeld waarin de bedrijfsarts kiest voor een multidisciplinaire samenwerking. Aan de orde komen herkenning van de escalatie van de conflictfasen en de convenantfasen bij de begeleiding van conflicten. Dit artikel geeft een aantal praktische, doelgerichte hulpmiddelen ten behoeve van de diagnostiek en interventie van het arbeidsconflict.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Melcherts, R.
Thema Casus
Publicatie 30 augustus 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 3 - nummer 3 | Arbeidsdermatologie