Systemische conflictbenadering bij een arbeidsconflict

Casus

Binnen een arbeidsorganisatie komen regelmatig meningsverschillen voor. Dit is positief; ze kunnen de lucht klaren, zaken verhelderen en tot nieuwe energie leiden. Maar als er sprake is van een arbeidsconflict stagneert dit proces.
Een conflict is primair een zaak van het bedrijf zelf. Een conflict is geen ziekte, maar kan wel ziekmakend zijn. De ziekmelding en het verzuim die uit een conflict voortkomen, hebben een belangrijke signaalfunctie tijdens het spreekuur. De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten1 voorziet de bedrijfsarts van te ondernemen stappen, al of niet met inzet van derden. In deze bijdrage wordt een casus behandeld waarin de bedrijfsarts kiest voor een multidisciplinaire samenwerking. Aan de orde komen herkenning van de escalatie van de conflictfasen en de convenantfasen bij de begeleiding van conflicten. Dit artikel geeft een aantal praktische, doelgerichte hulpmiddelen ten behoeve van de diagnostiek en interventie van het arbeidsconflict.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Quintesse en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren