Tinnitus – een veelgehoord probleem

Door op 01-03-2023
 • 00Inleiding
 • 01Metingen bij tinnitus
 • 02Gevolgen van tinnitus
 • 03Tinnitus en andere gehoorproblemen
 • 04Verklaringsmodellen van tinnitus
 • 05Tinnitus, psychische klachten en psychiatrie
 • 06Behandeling en begeleiding bij tinnitus
 • 07Slot
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Tinnitus is de bewuste ervaring van geluid in een of beide oren, die zich in het brein ontwikkelt. In de meeste gevallen wordt er geen lichamelijke verklaring gevonden voor tinnitus. De economische last van tinnitus is hoog, vooral door productiviteitsverlies. Mensen die tinnitus waarnemen, voelen zich vaak niet begrepen en niet erkend. In 2019 verscheen de Europese richtlijn A multidisciplinary European guideline for tinnitus: diagnostics, assessment, and treatment. Deze richtlijn heeft tot doel hulpverleners houvast te bieden bij de begeleiding van mensen met tinnitus. De NVAB-richtlijn Slechthorendheid en tinnitus die in 2020 werd gepubliceerd geeft de bedrijfsarts aanbevelingen voor beleid bij werkenden met slechthorendheid en tinnitus.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Verhoeven, J.D.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 1 - Nummer 1 | KNO

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de kenmerken van tinnitus en enkele andere daaraan gerelateerde gehoorproblemen;
 • kent u de gevolgen voor het functioneren die in samenhang met tinnitus veelvuldig worden gerapporteerd;
 • kent u het onderscheid tussen de uitlokkende en de onderhoudende factoren van tinnitus;
 • weet u dat auditieve hallucinaties ook kunnen samenhangen met een gehoorprobleem;
 • kunt u als bedrijfs- of verzekeringsarts mensen met tinnitus een verklaring bieden voor de last die tinnitus met zich meebrengt, om daarmee de gevolgen van tinnitus in te dammen;
 • kunt u als bedrijfs- of verzekeringsarts adviseren omtrent werkgerichte maatregelen voor mensen met tinnitus.