Traumabehandeling voor vluchtelingen en asielzoekers

Door op 16-12-2021

Posttraumatische stressstoornis is een invaliderende aandoening die integratie in de arbeidsmarkt kan bemoeilijken. De prevalentie van posttraumatische stressstoornis is hoger onder vluchtelingen en asielzoekers. Eye movement desensitization and reprocessing en cognitieve gedragstherapie zijn volgens de psychiatrierichtlijnen de psychologische behandelingen van eerste keus. Deze behandelingen zijn minder effectief bevonden bij vluchtelingen en asielzoekers. Traumacomplexiteit, psychosociale stressoren, begrip van therapie, motivatie voor en ervaringen van therapie, een taalbarrière en het gebruik van tolken spelen hierin een rol. Aandacht voor al deze facetten is belangrijk voor het verhelpen van posttraumatische stressstoornis onder deze doelgroep. Narratieve exposure therapie is een alternatieve behandelvorm waarmee betere resultaten zijn behaald. Werk kan de mentale gezondheid van vluchtelingen en asielzoekers bevorderen. Aandacht voor (re-)integratie op het werk is daarom gewenst. Bij asielzoekers moeten de bedrijfs- en verzekeringsarts secuur te werk gaan vanwege het mogelijke gebruik van tuchtrecht door asieladvocaten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren