Veelvoorkomende schildklierziekten

 • 00Inleiding
 • 01Anatomie van de schildklier
 • 02Functie en werking van de schildklier
 • 03Jodium
 • 04Werking van schildklierhormoon
 • 05Diagnostiek
 • 06Afwijkende functietest van de schildklier
 • 07Hypothyreoïdie
 • 08Thyreotoxicose en hyperthyreoïdie
 • 09Thyreoїditis
 • 10Iatrogene hyperthyreoïdie
 • 11Hyperthyreoïdie in de zwangerschap
 • 12Subklinische hyperthyreoïdie
 • 13Struma
 • 14Conclusie
 • 15Reacties (0)

Samenvatting

Schildklierziekten komen frequent voor en kunnen aanleiding geven tot aanzienlijke last en beperkingen. Een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) geeft een vertraagd metabolisme en een scala aan klachten waarbij de energetische beperktheid vooropstaat. Meestal betreft dit een auto-immuunziekte en met suppletie van schilklierhormoon kunnen de klachten vaak reversibel zijn. De te snel werkende schildklier (thyreotoxicose) geeft onder meer klachten van gejaagdheid, palpitaties en vermoeidheid. Ook hier is met behandeling een volledig herstel mogelijk. Een vergrote schildklier geeft vooral mechanische of cosmetische bezwaren. Alertheid op een onderliggende functiestoornis of schildkliercarcinoom is van belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Laar, F.A. van der
Stikkelbroeck, N.M.M.L.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 juni 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 2 - nummer 2 | Endocrinologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de functie en regelsystemen van de schilklier;
 • ziet u hoe de schildklierfunctie is verstoord aan de hand van diagnostische labwaarden;
 • kent u de belangrijkste behandeladviezen bij hypothyreoïdie, thyreotoxicose en (nodulair) struma;
 • weet u welke functiebeperkingen kunnen passen bij de verschillende schildklierziekten;