Vermoeidheid als bijwerking van geneesmiddelen

Door op 08-09-2017
  • 00Inleiding
  • 01Herkennen van vermoeidheid als bijwerking
  • 02Meldingen Bijwerkingencentrum Lareb
  • 03Geneesmiddelen en vermoeidheid
  • 04Tot slot
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Vermoeidheid kan vele oorzaken hebben en van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten en de kwaliteit van leven die de persoon ervaart. Daarbij beïnvloedt het de efficiëntie op het werk en de veiligheid in het verkeer. Een van de oorzaken van vermoeidheid kan geneesmiddelgebruik zijn. Een handvat bij het herkennen hiervan is het Naranjo-algoritme. Vaak zijn de klachten van vermoeidheid door geneesmiddelen terug te brengen naar het gelijktijdig optreden van andere bijwerkingen waarbij vermoeidheid als symptoom optreedt. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt hiervan regelmatig meldingen. Zo worden vermoeidheidsklachten bij statines vaak samen met spierklachten of hepatische klachten gemeld, ontstaat vermoeidheid bij levothyroxine meestal door ontregeling van schildklierwaarden, treden vermoeidheidsklachten regelmatig op bij gebruik van antidepressiva en bètablokkers en is het bij protonpompremmers belangrijk alert te zijn op vitamine B12-deficiëntie en elektrolytenstoornissen. Bij de differentiaaldiagnostiek van een patiënt met vermoeidheidsklachten is het daarom belangrijk om te beseffen dat de klachten ook geneesmiddelgerelateerd kunnen zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gorp, van A.J.M.P.
Hunsel, van F.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 3 - nummer 3 | Moeheid

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u handvatten voor het beoordelen van een causale relatie tussen klacht en geneesmiddel;
  • weet u waar u meer informatie kunt vinden over mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen;
  • weet u van een aantal geneesmiddelgroepen hoe zij vermoeidheid als bijwerking kunnen veroorzaken.