Vervoersgeneeskundige keuringen, een vak apart

Door op 25-03-2015
 • 00Inleiding
 • 01Wat is een keuring?
 • 02De vervoersgeneeskundige keuring
 • 03Achtergronden
 • 04Knelpunten in de keuringspraktijk
 • 05Overwegingen en conclusies
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Een van de moeilijkste beoordelingen in de keuringssituatie is de vervoersgeneeskundige keuring. Het gaat hierbij altijd om de inschatting van het ongevalsrisico op basis van het individuele risico in relatie tot de functie-eisen. De keurend bedrijfsarts moet naast inzicht in de risico’s ook over kennis beschikken van de wet- en regelgeving. Naast de bescherming van de gezondheid en de rechtspositie van de werknemer dient ook het algemeen maatschappelijk belang van veilig vervoer in acht te worden genomen. Het is binnen de bedrijfsgeneeskunde een ‘vak apart’ geworden en vereist specifieke kennis en expertise. Wij bevelen de ontwikkeling van een centrale landelijk toegankelijke database aan met, per functie, alle ter zake doende gegevens voor de betreffende vervoersgeneeskundige keuring. Ten slotte zijn wij van mening dat de mogelijkheid van of verplichting tot het raadplegen van een gespecialiseerde klinisch arbeidsgeneeskundige in bepaalde keuringssituaties de vervoersveiligheid dient.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bank, H.J.
Dijk, J.L. van
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 1 - nummer 1 | Angst

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u dat een vervoersgeneeskundige keuring speciale deskundigheid vereist;
 • kent u de wettelijke kaders van een vervoersgeneeskundige keuring;
 • begrijpt u de achtergrond en het doel van vervoersgeneeskundige keuringen;
 • weet u wanneer een vervoersgeneeskundige keuring mag of moet worden verricht.