Verwijtbaarheid en sanctiemogelijkheden

Stagnerende behandeling van psychische klachten

Door op 17-09-2019
 • 00Inleiding
 • 01Dilemma’s in de verzekeringsgeneeskunde
 • 02Beoordelen herstelgedrag
 • 03Morele oordeelsvorming
 • 04Discussie
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Naast het beoordelen van functionele mogelijkheden hebben verzekeringsartsen een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het herstel van gezondheid, zeker als ziekte de werkhervatting blokkeert. Worden adviezen daarvoor niet opgevolgd, dan ontstaat een dilemma over de te nemen acties. Het protocol Participatiegedrag biedt houvast om te beoordelen of er sprake is van adequaat herstelgedrag. Zo niet, dan is het de vraag of dit gedrag verwijtbaar is en daarmee sanctiewaardig. In de morele oordeelsvorming wordt het dilemma in een aantal stappen onderzocht. Uiteindelijk is de vraag welke argumenten voor en tegen de beslissing pleiten en wat de aard van de argumenten is. Deze worden afgewogen en op basis daarvan wordt de beslissing genomen. Door op deze manier een moreel dilemma te bespreken, kan een transparant oordeel worden geveld dat bijdraagt aan verdieping van het verzekeringskundige werkveld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Yüce MSc, H.
Wind, H.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 3 - nummer 3 | Ethiek

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de stappen in het protocol Participatiegedrag;
 • kunt u een oordeel vellen over verwijtbaarheid van inadequaat herstelgedrag;
 • kent u de stappen bij morele oordeelsvorming;
 • weet u dat dit een geschikte methodiek is bij het beoordelen van morele dilemma’s in de verzekeringsgeneeskunde.