Verwijtbaarheid en sanctiemogelijkheden 1 punt

Stagnerende behandeling van psychische klachten

Hoofdartikel

Naast het beoordelen van functionele mogelijkheden hebben verzekeringsartsen een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het herstel van gezondheid, zeker als ziekte de werkhervatting blokkeert. Worden adviezen daarvoor niet opgevolgd, dan ontstaat een dilemma over de te nemen acties. Het protocol Participatiegedrag biedt houvast om te beoordelen of er sprake is van adequaat herstelgedrag. Zo niet, dan is het de vraag of dit gedrag verwijtbaar is en daarmee sanctiewaardig. In de morele oordeelsvorming wordt het dilemma in een aantal stappen onderzocht. Uiteindelijk is de vraag welke argumenten voor en tegen de beslissing pleiten en wat de aard van de argumenten is. Deze worden afgewogen en op basis daarvan wordt de beslissing genomen. Door op deze manier een moreel dilemma te bespreken, kan een transparant oordeel worden geveld dat bijdraagt aan verdieping van het verzekeringskundige werkveld.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Quintesse en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren