Verwijzing naar het BMW of de GGZ?

Het is voor bedrijfsartsen niet altijd duidelijk wanneer zij een cliënt kunnen doorverwijzen naar het bedrijfsmaatschappelijk werk en wanneer naar professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Een organisatie bepaalt zelf of en op welke manier zij het bedrijfsmaatschappelijk werk wil inzetten. Het minimale speelveld van de bedrijfsmaatschappelijk werker betreft cliënten met werkgerelateerde kortdurende problematiek. Sommige organisaties bieden meer ruimte voor ondersteuning door bedrijfsmaatschappelijk werk. In dat geval kunnen ook privéproblemen aanleiding zijn om door te verwijzen. bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie, financiële problemen of rouwverwerking. Indien sprake is van een DSM-geclassificeerde stoornis of risicovolle, complexe en langdurige problematiek, is verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg op zijn plaats. Door te investeren in het contact en de afstemming tussen de bedrijfsarts en het bedrijfsmaatschappelijk werk kan de samenwerking verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hooimeijer-Gaemers, M.H.T.
Kardoes, E.F.
Thema Advisering
Publicatie 25 juni 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 2 - nummer 2 | Luchtwegen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u uw kennis over bedrijfsmaatschappelijk werk geactualiseerd;
  • weet u in welke gevallen u een bedrijfsmaatschappelijk werker kan inschakelen;
  • kent u de meerwaarde van samenwerking met de bedrijfsmaatschappelijk werker.