Verwijzing naar klinische arbeidsgeneeskundige centra

Door op 30-08-2013

Klinische arbeidsgeneeskunde maakt gebruik van specifieke arbeids- en bedrijfsgeneeskundige kennis in de tweede lijn. Bij complexe gezondheidsproblemen in relatie tot werk kan een verwijzing naar een klinisch arbeidsgeneeskundige centrum worden overwogen. De verwijscriteria verschillen echter per centrum en per aandachtsgebied en zijn niet uniform. Verder vallen de kosten voor verwijzing nu nog buiten het basispakket van de zorg en moeten daardoor via het private domein worden gefinancierd.
Ontwikkeling van uniforme verwijscriteria en bijdrage aan richtlijnontwikkeling en zorgpaden zijn essentieel om de kwaliteit van de klinische arbeidsgeneeskunde in het algemeen  en die van haar centra in het bijzonder te waarborgen.  Daarin ligt ook het belang van elke verwezen werknemer besloten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Elders, L.A.M.
Thema Samenwerken
Publicatie 30 augustus 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 3 - nummer 3 | Arbeidsdermatologie