Verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij (aspecifieke) lage rugklachten

Door op 02-09-2014

ALR is rugpijn waarvoor geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar is. In essentie is het een subjectieve pijnbeleving. De verzekeringsgeneeskundige beoordeling van cliënten met aspecifieke lage rugklachten is vaak complex en meestal multicausaal. Psychosociale belemmeringen voor herstel, inclusief eventueel belemmerende factoren in de werksituatie, moeten tijdig en adequaat worden onderkend. Voorkomen moet worden dat acute aspecifieke lage rugklachten chronisch worden, omdat – gelet op de aard van het probleem – ALR idealiter niet bij de verzekeringsarts komt ter beoordeling van de (mate van de) arbeidsongeschiktheid. De praktijk is echter weerbarstiger. Indien
een cliënt wel twee jaar verzuimt is er sprake (geweest) van stagnatie van
herstel. De subjectieve pijnbeleving en de daarbij behorende persoonlijke en contextuele factoren kunnen uiteindelijk leiden tot het tóch moeten aannemen van enige functionele beperkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Plas, N.K.M. van der
Thema Hoofdartikel
Publicatie 2 september 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 3 - nummer 3 | Lage rugklachten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste achtergrondgegevens die betrekking hebben op aspecifieke lage rugklachten;
  • weet u hoe een verzekeringsarts de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer na twee jaar ziekteverzuim beoordeelt;
  • kunt u beter werknemer en werkgever informeren omtrent de aandoening en onjuiste cognities helpen weg te nemen;
  • ziet u in dat een activerende aanpak bij werknemers met acute aspecifieke lage rugklachten chroniciteit kan voorkomen.