Verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij kanker

Door op 25-03-2014
 • 00Inleiding
 • 01Casuïstiek
 • 02Casus 1 – discrepantie tussen visie medisch specialist en cliënt
 • 03Bespreking
 • 04Casus 2 – hoe omgaan met frequente uitval?
 • 05Bespreking
 • 06Casus 3 – GBM of niet?
 • 07Bespreking
 • 08Nabeschouwing
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

De verzekeringsgeneeskundige beoordeling van patiënten met kanker kan lastig zijn. Complicerende factoren zijn langdurige vermoeidheid, psychische belasting, wisselende belastbaarheid – soms met frequente periodes van verzuim – en situaties waarin ‘geen benutbare mogelijkheden’ overwogen kan worden, maar waarbij cliënten niet aan alle voorwaarden voldoen. Aan de hand van casuïstiek worden enkele thema’s besproken die relevant zijn bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij kanker.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Faas, W.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 1 - nummer 1 | Kanker en werk

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kunt u medisch specialistische informatie wegen bij de beoordeling van de functionele mogelijkheden bij kankerpatiënten;
 • weet u hoe u frequente uitval en gevolgen van behandeling of complicaties van kanker moet beoordelen;
 • kunt u toepasbaarheid van GBM beoordelen bij mensen met kanker die niet volledig voldoen aan de criteria van het Schattingsbesluit.