Verzuimdata, van weergaven naar analyse

Instrument voor de bedrijfsarts (deel 2)

Door op 31-03-2013

In dit artikel bespreken we de analyse van de verzuimrapportages uit deel 1 van deze serie: Verzuimdata, van cijfers naar weergaven. De bedrijfsarts is de aangewezen professional om samen met de klant de analyse vorm te geven. Met een eenvoudige kwandrantanalyse kan aan de klant duidelijk worden gemaakt of zijn verzuimprobleem bestaat uit een te hoge meldingsfrequentie, een te hoog verzuimpercentage of beide. Aan de hand van twee eenvoudige begrippen, de verzuimdrempel en de terugkeerdrempel, is aan de klant uit te leggen welke stappen genomen moeten worden. We  geven in dit artikel suggesties voor het samen met de klant realiseren van een duurzaam lager verzuim.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Graaf, J.H. de
Schreuder, J.A.H.
Thema Advisering
Publicatie 31 maart 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 1 - nummer 1 | Depressie