Visuele stoornissen en psychosociale gevolgen

Door op 31-05-2013

Het visuele systeem is complex. Van alle zintuigen is het oog echter veruit het belangrijkste zintuig en bepalend voor het invullen van het individuele leven en werken. In Nederland zijn 80.000 personen blind en 252.000 slechtziend; 80% is 50 jaar of ouder. De gevolgen van een visuele beperking zijn aanzienlijk en worden bepaald door ontstaan, beloop, ernst en coping. Visueel beperkten zijn ongeacht leeftijd kwetsbaarder in hun functioneren en afhankelijker van ondersteuning van anderen. Een visuele stoornis heeft nadelige invloed
op de kwaliteit van leven. De relatie met de omgeving verandert; visuele verbeeldingskracht en visueel geheugen zijn minder en afhankelijker van geheugen en wat anderen vertellen. De impact bij ouderen is extra groot indien
er sprake is van comorbiditeit met andere zintuigstoornissen en lichamelijke beperkingen. Revalidatie-instellingen zijn gericht op het inventariseren van factoren met betrekking tot de kwaliteit van leven. Door het opstellen van cliëntprofielen stemmen zij hun programma’s hierop af. Op onderdelen laten psychosociale interventieprogramma’s voor ouderen een positieve invloed zien. Er is echter meer onderzoek nodig omdat wetenschappelijk bewijs voor het effect van interventies veelal ontbreekt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Delden, G.W. van
Thema Psyche
Publicatie 31 mei 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 2 - nummer 2 | Oog en werk