Werken met een casemanager, hoe te managen?

Door op 02-09-2014

De verschillende posities van bedrijfsarts en casemanager bij ziekteverzuimbegeleiding worden verhelderd. Dit artikel is gebaseerd op de NVAB-leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding. Onder een casemanager verstaan we iedereen die zich als tussenpersoon, niet zijnde de eigen bedrijfsarts, actief bezighoudt met de ziekteverzuimbegeleiding. De casemanager kan onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werken binnen het medisch domein of onder de verantwoordelijkheid van de werkgever actief zijn in het procesmatig domein. Deze twee posities brengen verschillende taken en werkrelaties met zich mee. Ook inhoud, verantwoordelijkheden en grenzen van de communicatie met elkaar en met de werkgever zijn uit de werkrelatie af te leiden. Wanneer de casemanager werkt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, heeft hij te maken met de regels die gelden voor het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Beiden delen met de werkgever die informatie die deze nodig heeft in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. Wanneer de casemanager werkt onder verantwoordelijkheid van een derde, meestal de werkgever, beschouwt ook de bedrijfsarts hem als een derde. De bedrijfsarts deelt in dit geval met de casemanager alleen die informatie, die hij ook met de werkgever mag delen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Roessel, C.M.F. van
Penders, G.B.S.
Thema Samenwerken
Publicatie 2 september 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 3 - nummer 3 | Lage rugklachten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van de mogelijkheden, grenzen en valkuilen bij samenwerking met casemanagers;
  • kent u de hierbij geldende regels inzake de privacy;
  • weet hoe u de samenwerking het best vorm kunt te geven.