Werken met multiple sclerose

  • 00Inleiding
  • 01Invloed van MS-symptomen op arbeidsparticipatie en productiviteit
  • 02Invloed van werkgerelateerde factoren op de arbeidsparticipatie en productiviteit
  • 03Invloed van de waarde van werk op de arbeidsparticipatie en productiviteit
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Een groot aantal mensen met multiple sclerose (MS) stopt vroegtijdig met werken. Met de juiste begeleiding en goede samenwerking tussen zorgverleners, werknemer en werkgever is het echter mogelijk om langdurig aan het werk te blijven met MS. Verschillende MS-symptomen, zoals vermoeidheid, fysieke beperkingen, psychologische en cognitieve problemen, zijn van invloed op de arbeidsparticipatie en productiviteit. Daarnaast spelen werkgerelateerde factoren een belangrijke rol in werkbehoud, denk aan de werkplek, het wel of niet vertellen van de diagnose en de houding van de werkgever. Verder is er steeds meer aandacht voor het kunnen realiseren van belangrijke werkwaarden (werk als capability). Zo blijkt dat de mate waarin men erin slaagt om belangrijke werkwaarden ook daadwerkelijk te realiseren, geassocieerd is met een betere gezondheid en betere werkuitkomsten. Het is van belang dat barrières en faciliterende factoren op het werk al in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat een begeleidingstraject zo vroeg mogelijk wordt opgestart. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hiele, K. van der
Egmond MSc, E.E.A. van
Gorp MSc, D.A.M. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 23 maart 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 1 - nummer 1 | Multiple sclerose

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de symptomen met de meeste invloed op de arbeidsparticipatie en productiviteit onder mensen met multiple sclerose;
  • weet u welke werkgerelateerde factoren van invloed zijn op de arbeidsparticipatie en productiviteit van deze mensen;
  • begrijpt u hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium barrières op het werk te signaleren en een begeleidingstraject te starten;
  • ziet u in dat er bij het begeleidingstraject ook aandacht moet zijn voor waardevolle aspecten van het werk en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.