Werkgebonden astma rhinitis en COPD

Diagnostiek en behandeling

Door op 02-06-2015
 • 00Ziektelast
 • 01Arbocuratieve ketenzorg
 • 02Arbeidsgerelateerde rhinitis en astma
 • 03Definities
 • 04Risicofactoren voor beroepsallergie
 • 05Diagnostiek, behandeling, interventie en preventie
 • 06Arbeidsgerelateerde COPD
 • 07COPD door beroepsmatige blootstelling
 • 08Interventie en preventie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Arbeidsgerelateerde rhinitis, astma en COPD komen frequent voor en gaan gepaard met een hoge ziektelast. Signaleren, diagnostiek, behandeling, interventie en preventie van deze aandoeningen is alleen mogelijk door samenwerking op het gebied van de arbeidshygiëne, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en curatieve zorg. Klinische arbeidsgeneeskunde levert binnen dit model van arbocuratieve ketenzorg op elk niveau ondersteuning. De werkwijze wordt geïllustreerd aan de hand van casuïstiek. Aandacht wordt besteed aan veelvoorkomende oorzaken van arbeidsgerelateerde rhinitis, astma en COPD, evenals aan interventie en preventie, zowel op individueel niveau als op groepsniveau.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rooijackers, J.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 2 juni 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 2 - nummer 2 | Luchtwegen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de aanpak bij een werknemer bij wie een arbeidsgerelateerde rhinitis of astma wordt vermoed;
 • kent u de vormen van arbeidsgerelateerde astma en het belang van de indeling voor de interventie; 
 • weet u wanneer een COPD door beroepsmatig blootstelling moet worden overwogen;
 • weet u hoe de belastbaarheid in werk bij werknemers met COPD moet worden beoordeeld.