Werkgerelateerde sterfte

Van statistiek naar effectieve communicatie

Door op 01-06-2023
  • 00Inleiding
  • 01De statistiek van werkgerelateerde sterfte
  • 02Van statistiek naar beheersing?
  • 03Een nieuwe (communicatieve) aanpak?
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 4000 (ex-)werknemers voortijdig als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden, met name door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit gegeven is niet nieuw. De epidemiologie is op hoofdlijnen al zo’n 20 jaar bekend. Desondanks laat de naleving van de arbowetgeving nog steeds te wensen over. Statistieken alleen leiden kennelijk niet tot actie bij werkgevers. In dit artikel wordt een poging gedaan om voorbij de statistiek te kijken, naar de individuele werknemer. Het artikel wijst op het belang van risicocommunicatie die verder gaat dan louter de statistiek. Daarbij wordt een lans gebroken voor een uitdrukkelijk moreel appèl op de werkgever. Hierin ligt ook een rol voor de arboprofessional, in het bijzonder de bedrijfsarts.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Popma, J. R.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 2 - Nummer 2 | Dood en werk

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u hoeveel werknemers jaarlijks overlijden als gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden;
  • bent u zich meer bewust van het feit dat eventuele werknemers met kanker die u als bedrijfsarts begeleidt wellicht kanker hebben opgelopen door hun werk;
  • voelt u zich geroepen effectief te communiceren over het belang van het voorkomen van werkgerelateerde sterfte.