Werkhervatting na chirurgische interventie voor duimbasisartrose

  • 00Introductie
  • 01Methode
  • 02Resultaten
  • 03Conclusie
  • 04Discussie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Duimbasisartrose komt voor bij ongeveer 35% van de Nederlandse bevolking boven de 50 jaar. Deze patiënten hebben voornamelijk pijn, maar vaak biedt een conservatieve behandeling voldoende verlichting. Zo niet, dan kan later altijd nog worden geopereerd. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de duur en kosten van het ziekteverzuim na de operatie. We onderzoeken dit in een populatie patiënten die werd geopereerd voor duimbasisartrose bij een van de Xpert Clinics in Nederland. Van de patiënten die een operatie voor duimbasisartrose onderging, hervatte 50% het werk binnen twaalf weken. Na één jaar lag dit percentage op 79%. Risicofactoren die bleken geassocieerd met een langerdurend verzuim waren onder andere: een hoge fysieke belasting op het werk, het opereren van de dominante hand en een verminderde handfunctie aan de niet-geopereerde hand. De totale kosten voor de werkgever van productiviteitsverlies in het eerste jaar na de operatie waren 11.574 euro per patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Oest, M.J.W. van der
Feitz, R.
Werff, F. van der
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 23 maart 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 1 - nummer 1 | Multiple sclerose

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u kennis over de behandelopties voor duimbasisartrose;
  • kent u de duur en kosten van werkhervatting na chirurgische interventie voor duimbasisartrose;
  • weet u welke factoren bij duimbasisartrose zijn geassocieerd met ziekteverzuim.