Werkwijzer Arbeidsconflicten

Nieuwe versie niet in alle opzichten een verbetering

Door op 25-06-2015

Najaar 2014 is de zesde gewijzigde druk verschenen van de al bijna
15 jaar bestaande Werkwijzer Arbeidsconflicten van STECR, die zich
een vaste plaats heeft verworven. De Werkwijzer is niet alleen voor
arboprofessionals geschreven, maar voor allen die zich met conflicten
bezig houden. Bedrijfs- en verzekeringsartsen worden geacht
professionele normen te volgen en daarbij horen ook de Werkwijzers
van STECR. De veranderingen in deze druk zijn, voor zover het de inhoud
betreft, eerder gradueel dan revolutionair. Met name aan adviezen over de
interventieperiode en over mediation zijn nieuwe eisen verbonden, die op
gespannen voet kunnen staan met de professionaliteit van de bedrijfsarts.
Dit artikel geeft een overzicht van de wijzigingen in de Werkwijzer.
De auteur geeft verder vanuit een persoonlijke visie de kritiek weer van
de diverse partijen op de nieuwe versie. Bedrijfs- en verzekeringsartsen
hebben in de praktijk regelmatig met de Werkwijzer te maken. Daarom is
het is van belang voor u om op de hoogte te zijn van de actuele discussie
hierover.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Heida, R.A.
Thema Juridisch
Publicatie 25 juni 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 2 - nummer 2 | Luchtwegen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welke veranderingen in de Werkwijzer zijn opgenomen;
  • kent u de rol van de Werkwijzer bij juridische procedures;
  • kunt u gemotiveerd beslissen om (elementen uit) de Werkwijzer al dan niet te gebruiken.