nummer 1 | Gehoor

Auditief functioneren op de werkplek

Functie en pathologie van het gehoor

Hoofdartikel

Auditieve waarneming is een samenspel van bottom-up- en top-downverwerking van geluid. Hierdoor kunnen we geluid waarnemen, herkennen, lokaliseren, spraak verstaan in stilte en spraak verstaan in achtergrondlawaai. De bottom-upinformatie ontstaat...

Naar artikel

Slechthorendheid en consequenties voor werk 1 punt

Mogelijkheden voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling

Hoofdartikel

De effecten van slechthorendheid op het werk kunnen door zowel werknemer, werkgever als behandelend artsen worden onderschat, waardoor diagnostiek en behandeling niet adequaat zijn. De meeste beroepen stellen eisen aan het gehoor. Is het niet...

Naar artikel

Tinnitus, een stoorzender voor functioneren

Hoofdartikel

Tinnitus is een verschijnsel van gehoorschade en kan als beroepsziekte worden gemeld. Het kan worden veroorzaakt door blootstelling in het werk (lawaai, ototoxische stoffen) en kan worden verergerd door werkfactoren zoals hinderlijk lawaai....

Naar artikel

Bouwstenen voor beoordeling functiegeschiktheid bij gehoorproblematiek 1 punt

Hoofdartikel

Bij een verminderd gehoor kan het functioneren en zelfs de veiligheid op het werk in het geding komen. De problematiek kan via een brede en systematische wijze in kaart worden gebracht. Daarbij worden de resultaten van vragenlijsten en metingen...

Naar artikel

Een werkneemster met een hereditaire motorische sensorische neuropathie

Klinische casus

Hereditaire motorische sensorische neuropathiën vormen een groep zeldzame neuromusculaire aandoeningen die gepaard gaat met progressieve beperkingen die de arbeidsproductiviteit kunnen beïnvloeden. Door goede begeleiding, de juiste aanpassingen...

Naar artikel

Gehoorproblemen bij musici

In de praktijk

Bij 75% van alle beroepsmusici komen gehoorproblemen voor. Gehoorklachten kunnen zijn gehoorverlies, tinnitus, hyperacusis, diplacusis en distorsie. Het lijkt erop dat de geluidsniveaus waaraan musici worden blootgesteld de afgelopen decennia...

Naar artikel

Diabetes en arbeidsparticipatie 1 punt

Richtlijnen

Diabetes hoeft voor werkenden geen belemmering te zijn voor het uitvoeren van taken en zij kunnen daarmee doorgaan zolang het kan. Diabetes kan echter ook in korte tijd meerdere complicaties veroorzaken en gepaard gaan met comorbiditeit, en...

Naar artikel

Wat is een obsessief-compulsieve stoornis? 1 punt

Psyche

Bij frequent terugkerende, opdringende gedachten of beelden die angst en spanning oproepen, vaak gevolgd door repeterende handelingen om deze angst en spanning te verminderen, lijkt er sprake van een obsessief-compulsieve stoornis. Dit is een...

Naar artikel

Farmacotherapeutische aspecten van melatonine

Farmacotherapie

Slaapstoornissen ontregelen het persoonlijk functioneren. Ze kunnen veroorzaakt worden doordat de slaapbehoefte of slaapdruk niet synchroon loopt met het circadiaans ritme. Dat wordt een biologischeklokstoornis genoemd en de bekendste vorm is de...

Naar artikel

CVRM-risicometer

Media

Is het mogelijk om het individuele vaatrisico snel, eenvoudig en betrouwbaar in te schatten met behulp van een app? Jawel, dat kan. De afgelopen jaren zijn daar diverse apps voor geïntroduceerd en er zijn nu drie medische apps die dit mogelijk...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Quintesse en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte