nummer 2 | Oog en werk

Fysiologie en pathologie van het ouder wordende oog 1 punt

Hoofdartikel

Na het bespreken van de veranderingen die globaal vanaf het 40e jaar in het oog optreden, wordt ingegaan op de meest voorkomende oogaandoeningen tussen de 40 en 70 jaar waar bedrijfs- en verzekeringsartsen mee geconfronteerd kunnen worden. Dit...

Naar artikel

Oogirritatie bij kantoorwerk 1 punt

De diagnostische en medische rol van de bedrijfsgeneeskundige

Hoofdartikel

Ocular surface disease is een verzamelterm voor een aantal veelvoorkomende oogafwijkingen. Deze oogafwijkingen vormen de basis van de meeste oogirritaties bij kantoorwerk. In dit artikel worden de definitie en de beschrijving van deze aandoening...

Naar artikel

Kleuronderscheidingsvermogen, stoornissen en relevantie voor de praktijk

Hoofdartikel

Het vermogen om kleuren te onderscheiden kan van mens tot mens verschillen. Bij circa 8% van de mannen en 0,5% van de vrouwen is er een afwijking van het normale kleurenzien, ook wel bekend als kleurenblindheid, kleurzienstoornis, dyschromatopsie...

Naar artikel

Gezichtsvermogen in relatie tot werk: hoe wordt de geschiktheid bepaald?

Klinische casus

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en keurende artsen kunnen in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd met een dilemma: hoe om te gaan met iemand die net niet voldoet aan de geldende oogheelkundige normen voor zijn beroep, waardoor deze...

Naar artikel

Een beroepschauffeur met nachtblindheid

Klinische casus

Verminderd zien in de schemering en het donker wordt veelal geclusterd tot de term nachtblindheid. Nachtblindheid of hemeralopie komt slechts zelden voor en is het gevolg van een disfunctionerend staafjessysteem. Het is lastig om de...

Naar artikel

Visuele stoornissen en psychosociale gevolgen

Psyche

Het visuele systeem is complex. Van alle zintuigen is het oog echter veruit het belangrijkste zintuig en bepalend voor het invullen van het individuele leven en werken. In Nederland zijn 80.000 personen blind en 252.000 slechtziend; 80% is 50...

Naar artikel

Orale farmacotherapie bij diabetes type 2, een complexe zaak 1 punt

Farmacotherapie

De orale farmacotherapeutische behandeling van diabetes mellitus type 2 is een toenemend complexe zaak en past niet meer in een eenvoudig algoritme. Diabetes mellitus type 2 vraagt een integrale behandeling van de aandoening en bijkomende...

Naar artikel

Verschillen in causaliteitsbeoordeling van werkgerelateerde rugklachten

Juridisch

In de rechtspraak valt een toename waar te nemen van zaken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de werkgever voor beroepsziekten. Vaak gaat het daarbij om zogenoemde multicausale aandoeningen waarvoor niet altijd een eenduidige...

Naar artikel

Extrinsieke allergische alveolitis, een multidisciplinaire longaandoening 1 punt

Samenwerken

Extrinsieke allergische alveolitis (EAA) is een complex ziektebeeld dat zich kan uiten in uiteenlopende klinische verschijningsvormen. Het wordt veroorzaakt door een immunologische reactie op in de regel (herhaalde) inhalatie van biologische...

Naar artikel

Informatie over gevaarlijke stoffen

Media

Gevaarlijke stoffen kunnen door blootstelling een risico opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Blootstelling wordt gedefinieerd als contact tussen een mens en een chemisch, biologisch of fysisch agens in een bepaalde...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Quintesse en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte