nummer 3 | Ethiek

Gesignaleerd

Gesignaleerd

Kwaliteit van slaap en stress op het werk Hebben nieuwe werknemers een verhoogd risico op werkgerelateerd letsel? Risico van autismespectrumstoornissen door blootstelling in het werk van ouders

Naar artikel

Ethiek uitgelegd aan onze kinderen

Hoofdartikel

Ethiek gaat over een wijze van in de wereld willen staan en dus ook in uw beroep willen staan, waarin recht wordt gedaan aan de ander. De zoektocht naar wat een handeling moreel tot de juiste maakt, wordt geschetst vanuit twee klassieke...

Naar artikel

Moreel beraad 1 punt

Goed handelen bij conflict van plichten?

Hoofdartikel

Tijdens de verzuimbegeleiding stelt een werknemer dat de bedrijfsarts zich moet houden aan zijn beroepsgeheim. De bedrijfsarts krijgt van de werknemer geen toestemming om de geconstateerde druk op de arbeidsverhoudingen aan de werkgever te...

Naar artikel

Verwijtbaarheid en sanctiemogelijkheden 1 punt

Stagnerende behandeling van psychische klachten

Hoofdartikel

Naast het beoordelen van functionele mogelijkheden hebben verzekeringsartsen een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het herstel van gezondheid, zeker als ziekte de werkhervatting blokkeert. Worden adviezen daarvoor niet opgevolgd, dan...

Naar artikel

Een directeur in demotie 1 punt

Recht op zinvol leven? Of plicht tot arbeidsparticipatie?

Hoofdartikel

De spreekkamer van de verzekeringsarts/bedrijfsarts is een arena waar het beleid van de wetgever, de inzichten uit de medische wetenschap en de zorgende blik van de dokter worden geconfronteerd met het leed van een patiënt. Hier wordt van de...

Naar artikel

De jaarlijkse griepvaccinatie-campagne, ervaring uit het Radboudumc

Klinische casus

Het blijkt niet eenvoudig om zorgpersoneel ertoe te bewegen zich te laten vaccineren tegen de griep. Het ministerie van VWS laat daarom onderzoeken of het wenselijk en mogelijkheid is om griepvaccinatie verplicht te stellen. In dat onderzoek...

Naar artikel

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tijdens ziekte 1 punt

Dilemma’s voor jurist, bedrijfsarts en verzekeringsarts

Juridisch

Het UWV ziet steeds vaker ziekmeldingen kort na beëindiging van het dienstverband door een vaststellingsovereenkomst. Als voor de ex-werknemer het recht op WW al is vastgesteld, moet bij ziekmelding het recht op een Ziektewetuitkering worden...

Naar artikel

Timmerman met lang bestaande tenniselleboog

Hoe effectief is het gebruik van een brace bij een tenniselleboog voor snelle hervatting van werkactiviteiten?

EBM in de praktijk

Er komt een timmerman bij u op consult die, vanwege lang bestaande klachten van een tenniselleboog, een brace voorgeschreven heeft gekregen. U wilt de prognosevoor klachtvermindering en terugkeer naar werk met deze behandeling weten. In vier...

Naar artikel

Gezondheidsclaims en voedingsmiddelen

Farmacotherapie

In Europa is er grote aandacht voor voedselveiligheid. Aanprijzingen (bijvoorbeeld op etiketten of reclame) over de samenstelling van het product zijn streng gereguleerd. Ook mag niet zomaar worden beweerd dat een product gezond is. De...

Naar artikel

Kennisparels ter lering en vermaak

Media

Alles verandert. Dat geldt ook voor werk en voor de gezondheidsrisico’s  die dat met zich mee kan brengen. Als professional in dit veld is het dus van belang om je kennis up-to-date te houden. Maar hoe doe je dat als de stroom gepubliceerde...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Quintesse en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte