Accreditatie

Voor hoeveel punten is Quintesse geaccrediteerd?

Quintesse bevat per nummer 4 toetsbare artikelen die zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG). Per nummer kunt u 4 punten behalen; jaarlijks zijn dat er dus 16!

U krijgt de punten toegekend als u de entreetoets en de tussenvragen bij een artikel online hebt doorgewerkt en de eindtoets met goed gevolg hebt afgelegd.

Wat is de looptijd van de accreditatietermijn?

Iedere e-learningmodule is door de NVAB en NVVG geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Quintesse. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@quintesse-online.nl

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als abonnee op Quintesse krijgt u uw certificaten per e-mail toegestuurd. Er gaat verder automatisch een afschrift naar GAIA.

Is Quintesse ook geaccrediteerd door de Vlaamse beroepsvereniging?

Nog niet, maar accreditatie wordt wel aangevraagd bij de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde (VWVA) en de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (WVV).