Gesignaleerd

Werkgerelateerde kanker

Werkgerelateerde oorzaken van kanker zijn al vele jaren onderwerp van studie. Risicomaten worden gebruikt in compensatiesystemen voor beroepsziekten. Vaak hanteert men als bewijs voor een relatie met arbeid een meer dan een verdubbeld risico in een bepaalde beroepsgroep.

Lees verder

 

Drugsgebruik bij vrachtwagenchauffeurs, een review

In een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar het voorkomen van middelenmisbruik onder vrachtwagenchauffeurs. De onderzoekers vonden uiteindelijk 36 geschikte studies. De meest gebruikte middelen waren alcohol, amfetamines, marihuana en cocaïne.

Lees verder

 

Evaluatie van de rol van casemanagement bij verlaging van ziekteverzuim

Vanuit de achtergrondsituatie dat onduidelijk was of en in hoeverre intensief casemanagement effectiever zou zijn dan de standaard bedrijfsgeneeskundige begeleiding bij de vermindering van het ziekteverzuim in de zorgsector in Engeland, werden in dit onderzoek de cijfermatige resultaten van beide methoden met elkaar vergeleken.

Lees verder

 

Hoofdpijn en werk

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht, maar het belang van hoofdpijn vanuit een arbeidsgeneeskundig perspectief wordt onderschat. In een Zweedse studie, uitgevoerd in 2008, werd de associatie onderzocht tussen frequente hoofdpijn en zelfgerapporteerd mentaal en fysiek werkvermogen.

Lees verder

 

Een traumatische gebeurtenis kan ook laat klachten geven

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een vorm van een angststoornis waarbij een hevige stressreactie optreedt in reactie op een schokkende gebeurtenis. Kenmerkend voor de gebeurtenis is dat het gaat om een ingrijpende gebeurtenis waarbij er sprake is van een levensbedreigende situatie, van ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de integriteit van de betrokkene zelf of een omstander.

Lees verder

 

Steeds meer artsen zochten de afgelopen tien jaar hulp wegens klachten van een burn-out

Dat artsen negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen ondervinden door voortdurende organisatorische veranderingen in de gezondheidszorg is algemeen bekend. Het doel van dit onderzoek was om over een periode van tien jaar de ontwikkeling van de gegevens van hulpzoekende artsen in kaart te brengen.

Lees verder

 

Visuele ergonomie en computerwerk - is de gangbare computerbril nog wel voldoende?

Bij toenemende leeftijd (globaal vanaf het 40ste levensjaar) neemt het accommodatievermogen van de menselijke ooglens zo ver af dat het nabijheidspunt van accommodatie te ver van het oog komt te liggen om nog scherp te kunnen zien op de leesafstand. Een leesbril is dan een probaat hulpmiddel.

Lees verder

 

Nieuwe begeleidingsmethode verkleint kans op terugval na psychische klachten

Psychische klachten zoals aanpassingsstoornissen, angststoornissen of depressieve episodes komen in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts veel voor. Psychische klachten vormen een substantieel deel van het verzuim bij bedrijven. Een bekend probleem na re-integratie bij deze klachten is dat er een terugval met opnieuw verzuim kan optreden.

Lees verder

 

Hoe blijven we gezond aan het werk?

Een eerlijke en open cultuur in een organisatie, toewijding aan het werk en een hoge mate van regelmogelijkheden in het werk door medewerkers zijn ingrediënten voor duurzame inzetbaarheid. Als fysieke factoren komen daarbij: niet zwaar tillen en geen ongemakkelijke houdingen tijdens het werk.

Lees verder

 

Bedrijfskundige advisering bij type 1-latexallergie

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd op grote schaal type 1-allergie vastgesteld bij werknemers die rubberlatex handschoenen droegen. Het betrof voornamelijk werkers in de gezondheidszorg, maar het kwam ook voor in de voedingsmiddelenindustrie, bij kappers en in de bouw.

Lees verder

 

Baanonzekerheid tijdens recessies: effecten op achterblijvers

In diverse studies zijn negatieve effecten op de gezondheid aangetoond bij werknemers die hun baan behielden na een reorganisatie waarbij andere medewerkers werden ontslagen. Naast baanonzekerheid is het aannemelijk dat inkrimping van bedrijven leidt tot een toename van de werkbelasting van de achterblijvers.

Lees verder

 

Hoofdpijn en werk

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht, maar het belang van hoofdpijn vanuit een arbeidsgeneeskundig perspectief wordt onderschat. In een Zweedse studie, uitgevoerd in 2008, werd de associatie onderzocht tussen frequente hoofdpijn en zelfgerapporteerd mentaal en fysiek werkvermogen.

Lees verder

 

Evaluatie van de rol van casemanagement bij verlaging van ziekteverzuim

Vanuit de achtergrondsituatie dat onduidelijk was of en in hoeverre intensief casemanagement effectiever zou zijn dan de standaard bedrijfsgeneeskundige begeleiding bij de vermindering van het ziekteverzuim in de zorgsector in Engeland, werden in dit onderzoek de cijfermatige resultaten van beide methoden met elkaar vergeleken.

Lees verder

 

Drugsgebruik bij vrachtwagenchauffeurs, een review

In een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar het voorkomen van middelenmisbruik onder vrachtwagenchauffeurs. De onderzoekers vonden uiteindelijk 36 geschikte studies. De meest gebruikte middelen waren alcohol, amfetamines, marihuana en cocaïne.

Lees verder

Schrijf je in voor de nieuwsbrief