Veelgestelde vragen

Abonnement

Wat houdt een abonnement op Quintesse in?

  1. 4x per jaar het fullcolour nascholingstijdschrift Quintesse;
  2. persoonlijke inloggegevens voor onbeperkt toegang tot deze website en de eLearningmodules bij de artikelen;
  3. 16 door het ABSG toegekende nascholingspunten per jaar.

Wat kost een abonnement op Quintesse?

De actuele prijzen van een abonnement vind u op de abonneren pagina. 

Toegang tot de website van Quintesse is voorbehouden aan individuele abonnees. Het is niet toegestaan inloggegevens met anderen te delen.

Abonnementstarieven op basis van het tarief voor 2022.

Is Quintesse alleen bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen?

Nee, Quintesse biedt eveneens zeer interessante leerstof voor klinisch arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen, Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken, huisartsen etc.

Ik wil een collectief abonnement op Quintesse nemen. Kan dat? En is dat voordeliger?

Uiteraard is een collectief abonnement mogelijk. Wij bieden u in dat geval interessante kortingen.
Neem contact op met de uitgever, Karin Sok voor een offerte.

Kan ik ook een abonnement nemen op Quintesse zonder nascholing (eLearning)? Wat is in dat geval de abonnementsprijs?

Quintesse is bedoeld als nascholingstijdschrift waarbij het tijdschrift en de nascholing (eLearning) een onlosmakelijk geheel vormen. U kunt er voor kiezen om een abonnement te nemen zonder dat u de eLearningmodules volgt of dat u de eLearning voor uzelf maakt, maar de door u behaalde nascholingspunten niet laat bijschrijven in GAIA, bijvoorbeeld omdat u geen nascholingsverplichting heeft of al voldoende accreditatiepunten heeft behaald. In beide gevallen is de abonnementsprijs € 305,- per jaar (€ 279,82 excl. BTW).

Ik woon in het buitenland en wil alleen het nascholingstijdschrift Quintesse ontvangen. Wat kost dit?

Voor Nederlandstalige bedrijfs- en verzekeringsartsen in het buitenland is Quintesse bijzonder geschikt. De e-learning is immers online te volgen.
U betaalt dezelfde abonnementsprijs als Nederlandse abonnees. Daarnaast betaalt u de werkelijke verzendkosten voor het tijdschrift en de certificaten die bij de kennistoets horen.

De toeslagen voor het buitenland zijn:

binnen Europa € 44,50
buiten Europa  € 59,50

Mijn partner is ook bedrijfs- en/of verzekeringsarts. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Quintesse is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen zijn puur individueel. De werkelijke kosten voor Quintesse zitten in de totstandkoming van de verschillende onderdelen en niet zozeer in de druk en verzendkosten van een tijdschrift. Wij geven in dit scenario dus geen korting.

Is Quintesse echt onafhankelijk van enige beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie?

Redactie en uitgever garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid. Geen van de onderdelen van de site of het tijdschrift wordt gesponsord. Ook worden er in het tijdschrift geen advertenties opgenomen.

Beroepskosten

Ik ben vrijgevestigd bedrijfs- of verzekeringsarts. Kan ik de kosten van mijn abonnement van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk.

Ik ben verzekeringsarts in dienst bij een arbodienst of het UWV. Kan ik de kosten van mijn abonnement door mijn werkgever laten vergoeden?

De kans is groot dat de kosten voor een abonnement in uw geval worden vergoed. Zeker omdat Quintesse goedkoper is dan de meeste andere nascholingen/cursussen/congressen.

Accreditatie

Voor hoeveel punten is Quintesse geaccrediteerd?

Quintesse bevat per nummer 4 toetsbare artikelen die zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG). Per nummer kunt u 4 punten behalen; jaarlijks zijn dat er dus 16!

U krijgt de punten toegekend als u de entreetoets en de tussenvragen bij een artikel online hebt doorgewerkt en de eindtoets met goed gevolg hebt afgelegd.

Wat is de looptijd van de accreditatietermijn?

Iedere e-learningmodule is door de NVAB en NVVG geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Quintesse. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@quintesse-online.nl

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als abonnee op Quintesse krijgt u uw certificaten per e-mail toegestuurd. Er gaat verder automatisch een afschrift naar GAIA.

Is Quintesse ook geaccrediteerd door de Vlaamse beroepsvereniging?

Nog niet, maar accreditatie wordt wel aangevraagd bij de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde (VWVA) en de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (WVV).

Kennistoets

Ik ben tussentijds gestopt met mijn eLearningmodule. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit kan inderdaad.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, dit is mogelijk. De accrediterende instantie heeft bepaald dat de cursist de eindtoets driemaal mag herkansen, zonder het programma opnieuw te hoeven doorlopen. Als u na de drie herkansingen geen voldoende hebt behaald, moet u de module opnieuw doorlopen voordat u de toets (inclusief de herkansingen) opnieuw kan maken.

Kan ik ook maar 1, 2 of 3 eLearningmodules maken in plaats van 4?

Ja, dit is mogelijk. Uiteraard ontvangt u dan ook minder accreditatiepunten. Per module kunt u 1 punt vergaren.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de kennistoetsen?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand aan onze abonneeadministratie, bij voorkeur per e-mail: klantenservice@quintesse-online.nl.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice Quintesse
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt inloggen en uw gegevens in uw dossier aanpassen. Ook kunt u onze klantenservice een bericht sturen: klantenservice@quintesse-online.nl.

Hoe kan ik een artikel of artikelidee aan de redactie van Quintesse voorleggen?

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Quintesse. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter welkom. In verband met planning en thema's van volgende nummers verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur, via de redactiecoördinator, mw. Hebben: hebben@prelum.nl.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

In dat geval kunt u het beste contact opnemen met onze klantenservice (telefoon: 030 - 6355 060 of e-mail: klantenservice@quintesse-online.nl).