Over de kennistoets

Ik ben tussentijds gestopt met mijn eLearningmodule. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit kan inderdaad.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, dit is mogelijk. De accrediterende instantie heeft bepaald dat de cursist de eindtoets driemaal mag herkansen, zonder het programma opnieuw te hoeven doorlopen. Als u na de drie herkansingen geen voldoende hebt behaald, moet u de module opnieuw doorlopen voordat u de toets (inclusief de herkansingen) opnieuw kan maken.

Kan ik ook maar 1, 2 of 3 eLearningmodules maken in plaats van 4?

Ja, dit is mogelijk. Uiteraard ontvangt u dan ook minder accreditatiepunten. Per module kunt u 1 punt vergaren.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de kennistoetsen?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.